Bauelemente

wedi reklamemedarbejder

Tip til marketing

Hvad er marketing egentlig helt nøjagtig?

De fleste tror, at marketing er det samme som reklame. Men egentlig omfatter marketing fire områder:
  • Produktpolitik: I produktpolitikken fastlægges, hvilke produkter og tjenesteydelser en virksomhed vil tilbyde på sit specifikke marked.
  • Prispolitik: Prispolitikken går ud på, hvilken pris produkter og tjenesteydelser skal tilbydes til. Skal den for eksempel være lav eller høj i forhold til det generelle prisniveau?
  • Distributionspolitik: På hvilke måder kommer produkter og tjenesteydelser frem til kunden? Dette spørgsmål besvares i distributionspolitikken.
  • Kommunikationspolitik: Dette område omfatter al kommunikation, blandt andet reklame.
Reklame er altså kun en del af marketing. Dette område er dog ikke uden betydning. Udført på den helt rigtige måde, får reklamen dog større betydning. Derfor har jeg samlet de vigtigste oplysninger om emnet til dig her. u here.

Hvad kan marketing bruges til?

Marketing går ud på at tilpasse virksomhedens tilbud til kundernes ønsker og behov. Denne orientering mod markedet kan i høj grad bidrage til virksomhedens succes – hvis de fire områder er godt tilpasset indbyrdes. Produktpolitik, prispolitik, distributionspolitik og kommunikationspolitik kan således ikke stå alene. De skal supplere og støtte hinanden indbyrdes.

Hvis du for eksempel som fliselægger set fra kundens synspunkt tilbyder en enestående god service, så er pris, distribution og kommunikation ikke så afgørende i første omgang. Hvis du derimod tilbyder en service, der tilbydes i tilsvarende form af en konkurrent, ser situationen helt anderledes ud. I dette tilfælde skal du prøve, om du kan opnå en konkurrencemæssig fordele med en bedre pris, bedre distribution eller mere effektiv reklame.

Hvor befinder din virksomhed sig – og hvor kunne den befinde sig?

Analyser en gang dit marked og din situation! Det er faktisk ikke så svært – du skal kun besvare følgende spørgsmål:

1. Hvor stort er mit specifikke marked – og hvordan udvikler det sig?
2. Hvilke produkter og tjenesteydelser tilbydes?
3. Hvilke kundegrupper kan jeg sælge til – og hvordan adskiller de sig fra hinanden?
4. Hvordan kommer produktet frem til kunden?
5. Hvilke konkurrenter har jeg?

Disse spørgsmål hjælper dig med at bedømme markedssituationen realistisk. I næste trin skal du nu forsøge at beskrive din egen profil så præcist som muligt – for eksempel ved hjælp af disse spørgsmål:

6. Hvad er mine styrker?
7. Hvad er mine svagheder?
8. Hvilke risici har jeg i mit marked?
9. Hvilke muligheder har jeg?
10. Hvordan adskiller jeg mig fra konkurrenterne?
11. Hvordan positionerer jeg mig – hvad er min profil?

Når du kender markedssituationen og din egen profil, kan du også  bedre vurdere din virksomheds potentiale. Her kan følgende spørgsmål være til hjælp:

12. Hvor stor er min egen omsætning?
13. Hvor stor er min markedsandel?
14. Hvilken markedsandel vil jeg gerne opnå?

Alle disse spørgsmål skal du besvare så detaljeret som muligt. Nøjagtige tal om dit specifikke marked kan du for eksempel få hos fagforbund, håndværkerorganisationer eller hos Danmarks Statistik. Hvis du ikke har ressourcer til at foretage denne research, kan du også konsultere en marketing-rådgiver. Men gennemfør analysen under alle omstændigheder. Det er nemlig en forudsætning at kende markedet, din profil og dit potentiale nøjagtigt for at udvikle en vellykket strategi og bringe din virksomhed fremad.

Hvordan kan du udnytte dine muligheder?

Det er bedst at lave en plan over, hvordan du vil opnå dine mål. Det er vigtigt, fordi marketing ellers hurtigt kommer til kort i en hektisk hverdag. Din plan skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Mål: Først skal du så konkret som muligt definere, hvad dit mål er. Du vil måske øge din omsætning med et bestemt beløb over et vist tidsrum.

2. Strategi: Strategien beskriver vejen til at opnå dit mål. Her er det vigtigt at tage højde for kundens ønsker og behov – men også konkurrenternes strategier.

3. Tiltag: Hvis strategien er vejen til dit mål, så er tiltagene de enkelte skridt på denne vej. Hvad tiltagene specifikt består af, afhænger af strategien – en ændring i din tjenestepakke kan give lige så god mening som en bestemt reklamekampagne.

4. Implementering: Fastlæg først deadlines og konkrete budgetter for alle tiltag – og overhold dem så vidt muligt også! Det er den eneste måde at komme nærmere dine mål.

5. Kontrol: Har du nået dit mål? Lykkedes dine tiltag? I marketing kan man roligt prøve noget nyt – men man bør altid kontrollere, om det kan betale sig eller ej.

Hvem implementerer tiltagene?

Det afhænger af størrelsen på din virksomhed, om det kan svare sig at hyre et reklamebureau. Det er for det meste bedst at lade forskellige udbydere håndtere udvikling og implementering og selv så for at kontrollere resultatet.

I forbindelse med udvikling af dit marketingkoncept bør du få støtte fra en rådgiver. Det er en praktisk investering, for om tiltagene lykkes afhænger i høj grad af, om konceptet hænger sammen. Til implementering af tiltagene kan du derimod for et relativt beskedent beløb hyre en freelance-designer. Du skal bare være opmærksom på, om tiltagene også stemmer overens med strategien. Det kan du imidlertid kontrollere selv eller i samråd med din rådgiver.

Hvilke resultater kan jeg forvente?

Salgsfremmende tiltag sigter mod en umiddelbar effekt. Hvis du for eksempel tilbyder en bestemt slags fliser til specialpris, så skal din reklame sørge for, at du med det samme sælger flere af disse fliser.

Alle andre former for marketing-tiltag har derimod en mere langsigtet effekt. Hvis du for eksempel støtter en idrætsforening med et sponsorat, får det ikke din omsætning til at stige eksplosivt. Det er alligevel et godt tiltag og vil med tiden sørge for nye ordrer. Det skal du hele tiden være bevidst om, så du ikke mister troen for hurtigt.

Hvad kan jeg gøre, for at min virksomhed bliver anbefalet videre?

Du kender det sikkert fra egen erfaring: Der er intet så overbevisende som en anbefaling fra familie, venner og bekendte. Derfor skal yde en service over for dine kunder, som får dem til at anbefale din virksomhed til andre:
  • Høflighed: Dine medarbejdere skal altid optræde venligt og høfligt over for kunderne – også i tilfælde af reklamationer.
  • Transparens: Dine medarbejdere skal altid give kunderne korrekt information om den aktuelle situation. Efter arbejdsdagen skal kunden for eksempel have at vide, hvad du har lavet i dag, hvad der skal ske næste dag, og hvornår arbejdet afsluttes.
  • Pålidelighed: Aftaler med kunden skal altid overholdes. Det gælder deadlines, men også fakturering. Fakturaen skal således altid stemme overens med tilbuddet.
  • Ryddelighed: Dine medarbejdere skal altid efterlade arbejdspladen ren og ryddelig.
Disse regler skal du overholde. Det kan betale sig: Hvis dine kunder er tilfredse med dig, giver de dig også ordrer fremadrettet og anbefaler dig til andre. Det giver dig gratis og yderst effektiv reklame. Utilfredse kunder er derimod en reel risiko for enhver virksomhed.

Tjekliste for marketing

1. Hvilke mål vil jeg opnå?
2. Med hvilken strategi kan jeg nå disse mål?
3. Hvem rådgiver mig vedrørende udvikling af strategien?
4. Hvilke tiltag kan baseres på min strategi?
5. Hvem støtter mig ved implementering af tiltagene?
6. Hvornår skal tiltagene implementeres – og hvad koster det?
7. Hvilket resultat medførte tiltagene?
Persondataerklæring