15 års W.I.P.-garanti

W.I.P.-garantien på 15 år ydes på udførelse af et wedi-brusebad. Denne garanti tilbydes kun til certificerede wedi-montører. Garantikrav kan først se efter skriftlig godkendelse fra wedi. Godkendelsen sker i overensstemmelse med den fastlagte procedure i garantiaftalen.

Hvad skal være opfyldt?
Minimumskrav for W.I.P.-garantien på 15 år er, at bruseområdet udføres med et brusebad i gulvniveau fra wedi, og at alle flader i brusebadet, der udsættes for vand (vægge, nicher, sæder, hylder, ...), udføres med tætninger fra wedi (BA; Subliner dry eller dry & flex eller wedi 520). Grænseflader og gennemføringer skal tætnes med wedi-systemkomponenter (tætningsbånd, tætningshjørner, manchetter). Udførelsen er i overensstemmelse med ZDB-databladet.

Systemkomponenter – wedi brusebad (eksempel)

 • Brusedunde med indbygget fald (f.eks. wedi Fundo Plano)
 • Vægtætning af de vægflader, der grænser direkte op til Fundo-elementet.
     a. BA inkl. sammenlimning med wedi 610
     b. Subliner Dry eller Dry & Flex
     c. wedi 520
 • Gennemføringer til rør tætnes med en tætningsmanchet og wedi 610.
 • Gulvtætning i kantområderne (tætningssæt, tætningsbånd, tætningshjørner)

Yderligere forudsætninger:

 • Produkterne skal monteres i henhold til monteringanvisningerne fra producenten wedi
 • Skader der skal rapporteres straks
 • Genstanden skal være tilmeldt på forhånd, og de nødvendige dokumenter skal være udfyldt i henhold til garantiaftalen og overdraget til wedi.

Garantiydelser:
Systemleverandøren (wedi) påtager sig garantien for alle wedi-produkter opsat af montøren ved etablering af en brusebad i en periode på 15 år, startende på datoen for overdragelse af byggeriet, dog maks. 15,5 år fra levering over for:

 a. Bygherren

 • for garanterede produktegenskaber/virkning af produktsystemerne
 • garantiforpligtelsen for en under denne garanti nødvendig, korrekt montering, såfremt W.I.P.-montøren er insolvent.

 b. W.I.P.-montøren

 • for garanterede produktegenskaber,
 • for gratis udskiftning af det nødvendige materiale og erstatning af omkostningerne til genoprettelse af de reklamerede arealer i tilfælde af dokumenterede materialeskader.

Begrænsninger for ydelsen:
Systemleverandørens ydelse inklusive følgeskader er begrænset til det 15-dobbelte af den oprindelige materialeværdi, dog maks. 40.000,00 EUR

Generelle fordele:

Fordele for byggeplader:

Persondataerklæring