Abdichtung im Bad

20 års W.I.P.-garanti

W.I.P.-garantien på 20 år ydes på udførelse af et wedi-bad. Denne garanti tilbydes kun til certificerede wedi-montører. Garantikrav kan først se efter skriftlig godkendelse fra wedi. Godkendelsen sker i overensstemmelse med den fastlagte procedure i garantiaftalen.


Hvad skal være opfyldt?

Alle nødvendige arealer til tætning skal udføres i wedi-systemet. Her gælder de samme krav som for den 15-årige W.I.P.-garanti. Yderligere skal gulvene være udført med en tætning fra wedi.
Systemkomponenter – wedi bad (eksempel)

Montøren skal i forbindelse med et projekt/badeværelse have anvendt følgende produkter til opbygning og tætning i badeværelset:

 • Brusebad, se (15 års garanti)
 • Gulvtætning i hele vådrummet
      a) BA inkl. sammenlimning med wedi 610
      b) Subliner
      c) wedi 520 
 • Tætningsmembran til badekar
      a) 30 cm over og ved siden af karret
      b) Selve karret skal forsynes med et wedi badekarelement eller en subliner

Yderligere forudsætninger:

 • Produkterne skal monteres i henhold til monteringanvisningerne fra producenten wedi
 • Skader der skal rapporteres straks
 • Genstanden skal være tilmeldt på forhånd, og de nødvendige dokumenter skal være udfyldt i henhold til garantiaftalen og overdraget til wedi.

Garantiydelser:
Systemleverandøren påtager sig garantien for alle wedi-produkter opsat af montøren ved etablering af en brusebad i en periode på 20 år, startende på datoen for overdragelse af byggeriet, dog maks. 20,5 år fra levering over for:

a. Bygherren

 • for garanterede produktegenskaber/virkning af produktsystemerne
 • garantiforpligtelsen for en under denne garanti nødvendig, korrekt montering, såfremt W.I.P.-montøren er insolvent.

b.  W.I.P.-montøren

 • for garanterede produktegenskaber,
 • for gratis udskiftning af det nødvendige materiale og erstatning af omkostningerne til genoprettelse af de reklamerede arealer i tilfælde af dokumenterede materialeskader.

Begrænsninger for ydelsen:
Systemleverandørens ydelse inklusive følgeskader er begrænset til det 15-dobbelte af den oprindelige materialeværdi, dog maks. 40.000,00 EUR

Sliddele
Gratis udskiftning af wedi sliddele er omfattet af den 20-årige W.I.P.-garanti. Sliddele er en betegnelse for alle dele, som udviser tegn på slitage efter montering ved almindelig brug (funktionel mangel). Det er en forudsætning for udskiftning af sliddelen, at denne er frit tilgængelig og kan afmonteres uden beskadigelser. En afløbsrist er ikke en sliddel, hvis denne kun har visuelle tegn på brug.

 

Generelle fordele:

Fordele for byggeplader:

Fordele ved brusebunde med indbygget fald

What needs to be taken in consideration while sealing a bathroom?
wedi
In order to display YouTube/Vimeo videos, it is necessary that you accept marketing cookies. Please see our privacy policy for more information. To the cookie settings
Persondataerklæring