Bauelemente

De wedi reclamemaker

Tips voor uw marketing

Wat is marketing eigenlijk precies?

De meeste mensen denken dat marketing hetzelfde is als reclame. Klassieke marketing kent echter vier taakgebieden:
  • Productbeleid: bij het productbeleid wordt vastgelegd, welke producten en dienstverleningen een onderneming op haar specifieke markt überhaupt wil aanbieden.
  • Prijsbeleid: bij het prijsbeleid is de aandacht gericht op de prijs waarvoor producten of dienstverleningen worden aangeboden. Moeten bijvoorbeeld de prijzen in verhouding tot het algemene prijspeil hoger of lager liggen?
  • Distributiebeleid: via welke kanalen vinden de producten en dienstverleningen hun weg naar de klant? Dergelijke vragen worden beantwoord binnen het distributiebeleid.
  • Communicatiebeleid: onder dit beleid valt de communicatie als geheel, met onder andere de reclame.
Reclame is dus een onderdeel van de marketing. Toch is dat onderdeel geenszins onbelangrijk. Vooral in het handwerk wordt reclame steeds belangrijker. Daarom hebben we hier voor u de belangrijkste informatie over het onderwerp samengevat.

Wat is het nut van marketing?

Het doel van de marketing is onder andere, het aanbod van de onderneming op de wensen en behoeften van de klanten af te stemmen. Deze marktgerichtheid kan van aanzienlijke invloed zijn op het succes van de onderneming - als de vier onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. Productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en communicatiebeleid zijn dus niet vier afzonderlijke beleidsonderdelen. Ze moeten elkaar aanvullen en ondersteunen.

Wanneer u bijvoorbeeld als tegelzetter vanuit de optiek van uw klanten een uniek goede service biedt, zijn prijs, verkoop en communicatie niet eens van primair belang. Wanneer u echter een service aanbiedt die in soortgelijke vorm ook door de concurrentie wordt aangeboden, ziet het plaatje er al heel anders uit. In dat geval moet u bekijken of u de concurrentie een stap vóór kunt blijven via een lagere prijs, een betere verkoop of effectievere reclame.

Waar staat uw onderneming - en waar zou ze kunnen staan?

Analyseer in dat geval gewoon eens de markt en uw eigen situatie! Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn - u hoeft alleen maar een antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Hoe groot is mijn specifieke markt - en hoe ontwikkelt die zich?
2. Welke producten en dienstverleningen worden aangeboden?
3. Aan welke klantgroepen kan ik verkopen - en hoe onderscheidt zij zich van anderen?
4. Via welke kanalen komt het product naar de klant?
5. Met welke concurrenten moet ik het opnemen?

Deze vragen kunnen u helpen om de marktsituatie realistisch in te schatten. Als tweede stap zou u nu moeten proberen om uw eigen profiel zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven - bijvoorbeeld aan de hand van deze vragen:

6. Wat zijn mijn sterke punten?
7. Wat zijn mijn zwakke punten?
8. Welke risico's kom ik in mijn markt tegen?
9. Welke kansen heeft mijn markt te bieden?
10. Waarin onderscheidt ik mij van de concurrentie?
11. Hoe plaats ik mij - wat is mijn profiel?

Als u de marktsituatie en uw eigen profiel kent, kunt u ook het potentieel van uw onderneming beter inschatten. Daarbij helpen de volgende vragen:

12. Hoe groot is mijn eigen omzet?
13. Hoe groot is mijn marktaandeel?
14. Welk marktaandeel wil ik bereiken?

Deze vragen moet u allemaal zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Voor de nauwkeurige cijfers kunt u bijvoorbeeld terecht bij de beroepsverenigingen, de kamers van koophandel of bij het bureau voor statistieken. Als u deze recherche te complex vindt, kunt u ook de hulp inroepen van een marketingadviseur, maar deze analyse is hoe dan ook noodzakelijk. Immers: alleen als u de markt, uw profiel en uw potentieel goed kent, kunt u een veelbelovende strategie ontwikkelen om uw onderneming vooruit te helpen.

Hoe kunt u uw kansen benutten?

Het is het meest zinvol om een plan op te maken over de manier waarop u uw doel wilt bereiken. Dat is erg belangrijk omdat de marketing anders in de drukte van het dagelijkse leven snel tekort komt. Uw plan moet in ieder geval de volgende punten omvatten:

1. Doelen: Als eerste moet u concreet vastleggen wat uw doel precies is. U kunt uzelf bijvoorbeeld ten doel stellen, uw omzet binnen een bepaalde periode met een bepaalde waarde te verhogen.

2. Strategie: De strategie beschrijft de wijze waarop u dit doel wilt bereiken. Hier is het belangrijk dat u rekening houdt met de wensen en behoeften van de klanten - maar ook met de strategie van uw concurrenten.

3. Maatregelen: Zoals de strategie de weg naar uw doel is, zijn de maatregelen de stappen daarheen. Welke maatregelen dat precies zijn, is afhankelijk van de strategie - een verandering in uw dienstverleningspakket kan bijvoorbeeld even zinvol zijn als een bepaalde reclameactie.

4. Omzetting: Bepaal van tevoren voor alle maatregelen tijdstippen en concrete budgets - en houd u daar dan ook naar mogelijkheid aan! Allen zó kunt u uw doelen bereiken.

5. Controle: Hebt u uw doel bereikt? Hebben de maatregelen succes gehad? In de marketing mag u gerust vaker iets nieuws uitproberen, maar het is wel zinvol om goed te controleren of het ook de moeite waard is geweest.

Wie voert de maatregelen uit?

Al naargelang de grootte van een onderneming is het niet altijd zinvol om een reclamebureau in de arm te nemen. Meestal is het beter om de opdracht voor conceptie en omzetting over meerdere aanbieders te verdelen en zelf het succes te controleren.

Bij de ontwikkeling van uw marketingconcept kunt u het best de hulp van een adviseur inroepen. Dat is een zinvolle investering, want het succes van de maatregelen is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of het concept 'sluitend' is. Voor de omzetting van de maatregelen kunt u echter voor relatief weinig geld een vrijberoeps designer inschakelen. U moet er alleen op letten dat de maatregelen ook aansluiten op de strategie. Dat kunt u natuurlijk het beste zelf of in overleg met uw adviseur doen.

Welk succes mag ik verwachten

Verkoopbevorderende maatregelen zijn gericht op een directe uitwerking. Als u bijvoorbeeld een bepaalde soort tegels tegen een speciale prijs aanbiedt, moet uw reclame ertoe leiden dat u onmiddellijk meer van deze tegels verkoopt.

Alle andere marketingmaatregelen daarentegen hebben eerder een langertermijn-effect. Als u bijvoorbeeld kiest voor sponsoring en een sportvereniging ondersteunt, zal uw omzet daardoor niet ineens met sprongen stijgen. Toch is deze maatregel zinvol en zal hij na verloop van tijd tot nieuwe opdrachten leiden. Daar moet u uzelf altijd van bewust zijn, zodat u niet te vroeg opgeeft.

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn
onderneming bij anderen wordt aanbevolen?

U kent het waarschijnlijk uit eigen ervaring: niets is zo overtuigend als de aanbeveling van familie, vrienden en kennissen. Het is daarom belangrijk dat u uw klanten een service biedt die hen ertoe brengt om u bij anderen aan te bevelen.
  • Beleefdheid: Uw medewerkers moeten de klant altijd met respect en beleefdheid behandelen - dat geldt ook voor reclamaties.
  • Transparantie: Uw medewerkers moeten uw klanten altijd nauwkeurig over de stand van zaken op de hoogte houden. Aan het einde van een werkdag moet u bijvoorbeeld uw klant vertellen wat u hebt gedaan, wat u de volgende dag gaat doen en wanneer het werk voltooid zal zijn.
  • Betrouwbaarheid: Overeenkomsten met uw klant moeten ook strikt worden nagekomen. Dat geldt voor afspraken, maar ook voor de facturering. De factuur moet dus altijd overeenstemmen met de offerte.
  • Reinheid: Uw medewerkers moeten hun werkplek steeds opgeruimd en schoon achterlaten.
Deze regels moet u opvolgen. Het is de moeite waard! Als uw klanten tevreden over u zijn, zullen ze ook in de toekomst met hun opdrachten naar u toe komen en u bovendien bij anderen aanbevelen. Zo kunt u dus kosteloos en uitermate effectief reclame voor uzelf maken. Ontevreden klanten daarentegen zijn een ernstig risico voor elke onderneming.

Checklist marketing

1. Welke doelen streef ik na?
2. Met welke strategie kan ik deze doelen bereiken?
3. Wie adviseert mij bij de ontwikkeling van de strategie?
4. Welke maatregelen vloeien voort uit mijn strategie?
5. Wie helpt mij bij de omzetting van de maatregelen?
6. Wanneer moeten de maatregelen worden omgezet - en wat kost dat?
7. Welke uitwerking hebben de maatregelen gehad?
Privacyverklaring