Bauelemente

wedi Marketing Know-How

Wat is marketing eigenlijk precies?

De meeste mensen denken dat marketing hetzelfde is als reclame. Klassieke marketing kent echter meerdere taakgebieden: product-, prijs-, distributie- en communicatiebeleid.

Reclame is dus een onderdeel van de marketing. Toch is dat onderdeel geenszins onbelangrijk. Vooral in het handwerk wordt reclame steeds belangrijker. Daarom hebben we hier voor u de belangrijkste informatie over het onderwerp samengevat.

Privacyverklaring