wedi GmbH

AEO

wedi nu 'Authorised Economic Operator' (AEO)

De toenemende globalisering en de veranderde internationale veiligheidssituatie hebben de werelddouaneorganisatie (WCO) ertoe doen beslissen, met een "Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" (SAFE) wereldwijde algemene voorwaarden voor een modern en effectief risicomanagement in de douaneadministratie te scheppen.

Een belangrijk element van dit veiligheidsinitiatief is de invoering van de status 'authorized economic operator' (geautoriseerd internationaal actief bedrijf).

Doel is de waarborging van de ononderbroken leveringsketen van de fabrikant tot de eindverbruiker waarbij alleen AEO-certificaathouders toegang tot de zendingen hebben.

Bedrijven met dit certificaat gelden bij de douaneautoriteiten als bijzonder betrouwbaar en integer.

Daarom hebben zij bijzondere privileges bij veiligheidsrelevante douanecontroles en kunnen zij profiteren van vereenvoudigde inklaringsprocedures.

De wereldwijde erkenning van de certificering is gepland, maar nu al wordt niet alleen internationaal actieve ondernemingen de samenwerking met andere AEO-gecertificeerde ondernemingen aanbevolen.

Door onze certificering dragen wij bij aan de veiligheid van uw leveringsketen!

Privacyverklaring