Schulung

De wedi-garantie

Als fabrikant bieden wij een uitgebreide garantie op onze producten en systeemoplossingen. Uitgangspunt is dat wedi de garantie baseert op de eisen voor afdichting in vochtige ruimtes.

De bouwrechtelijke en contractuele eisen die op het individuele bouwproject van toepassing zijn, vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de verwerker.

Voorbeeld:

Dit betekent dat wedi een garantie van 15 jaar geeft op de gedekte eigenschappen van de wedi producten die in een wedi systeemdouche voor een bouwproject worden gebruikt, ook als de verwerker de eisen voor de afdichting niet volledig vervult (bijv. de vloer wordt niet waterdicht gemaakt). wedi is er echter niet verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden volgens de normen worden uitgevoerd. De garantie legitimeert daarom niet elke inbouwsituatie. De eisen van normen en wetgeving behoren tot de noodzakelijke deskundigheid van een speciaalzaak.

(Versie 4)

Privacyverklaring