wedi is op de goede weg

Als wereldwijd optredend familiebedrijf is wedi zich bewust van zijn economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Dat komt tot uitdrukking in productiegeïntegreerde milieubescherming en in ons sociale engagement. Om het thema duurzaamheid nog sterker in de onderneming te verankeren, bouwen we onze duurzaamheidsstrategie constant uit. Succes op lange termijn baseert voor wedi op het evenwicht tussen economische, ecologische en sociale doelstellingen:

Economische verantwoordelijkheid
Met onze innovaties en producten helpen we onze klanten op lange termijn succesvol te zijn. Hiertoe zijn ambachtelijke ervaring, kennis van de wensen van de klant en de juiste inschatting van toekomstige factoren in de bouwwereld onmisbaar. Duurzaam bouwen is zo'n wezenlijke factor, die ons milieu met concrete oplossingen merkbaar ontlast. Efficiënt omgaan met energie en sparen van ressources, maar ook aan de leeftijd aangepast, barrièrevrij wonen zijn voor wedi belangrijke doelen. Deze proberen we consequent te bereiken en stellen voor alle bij de bouw betrokkenen geoptimaliseerde oplossingen ter beschikking: opdrachtgevers, planners, handel en de ambachtelijke sector.

Ecologische verantwoordelijkheid
Als producerende onderneming werkt wedi er constant aan, om elk afzonderlijk proces duurzaam te optimaliseren, om grondstoffen te sparen, afval te minimaliseren en energie zo efficiënt mogelijk te benutten en zelf op te wekken. Het voortdurende streven, om installaties en processen te verbeteren en het sluiten van stof- en energiekringlopen hebben in de laatste jaren de emissies in lucht, water en bodem gereduceerd.

Sociale verantwoordelijkheid
Als globale economische onderneming zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de belangen van de maatschappij en onze medewerkers. Daarom verplicht wedi zich tot maximale verantwoordelijkheid bij installatie- en arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid en de zorg voor de medewerkers. Bovendien engageren de wedi medewerkers zich sinds 2001 in de ondernemingsinterne hulporganisatie wedicef. In onze informatiebrochure „Wegen naar duurzaamheid“ willen we u laten zien, wat duurzaamheid concreet voor wedi betekent.

Privacyverklaring