wedi GmbH

Impressum

Juridische aanwijzingen

wedi GmbH
Vertegenwoordigingsgerechtigde directeur: Fabian Rechlin
Hollefeldstr. 51
D-48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0)2572 156 0
Fax: +49 (0)2572 156 133
E-Mail: info@wedi.de
Internet: www.wedi.net

Juridische informatie:
Vermelding in het handelsregister bij het kantongerecht Steinfurt
Registernummer: HRB 3782
BTW.-ID-nr.: DE 124394248

Vragen en tips kunt u richten aan: info@wedi.de

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 10 lid 3 MDStV (Duits staatsverdrag voor mediale diensten):
Fabian Rechlin
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten

Gegevensbescherming
Alle informatie over privacy is hier te vinden.

Concept / design / programmering: 
cybob communication GmbH 
Große Hamkenstraße 30 
49074 Osnabrück 
Internet: www.cybob.com
E-Mail: info@cybob.com

Aansprakelijkheidsinformatie:
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhouden van externe koppelingen (links). De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s berust uitsluitend bij de desbetreffende exploitanten.

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van wedi GmbH. Op het tijdstip van publicatie is deze informatie op de actuele stand. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt eveneens voor alle andere internetpagina’s waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen. Ook voor de inhoud van dergelijke sites is wedi GmbH niet verantwoordelijk.

De informatie op de internetpagina’s vormt in geen geval een rechtelijke toezegging. wedi GmbH behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie of gegevens indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Uit de hier beschreven rubrieken kunnen geen rechtsaanspraken worden afgeleid. Aanbiedingen zijn in alle onderdelen niet bindend.

wedi GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de informatie of de gegevens die op deze website te vinden zijn. Rechten en plichten tussen wedi GmbH en de gebruiker van de website of derden bestaan niet.

De inhoud van de website van wedi GmbH is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

Alle informatie of gegevens, het gebruik van deze website, alsmede alle activiteiten die hoe dan ook verband houden met deze website, vallen uitsluitend onder Duits recht met uitsluiting van het internationaal recht. Plaats van vervulling en exclusief bevoegde rechtbank is Emsdetten.

Privacyverklaring