Houten ondergronden

Houten ondergronden

Vloertoepassing voor de wedi bouwplaat

Om de voordelen van de wedi bouwplaat ook bij gebruik op houten ondergronden in volle omvang te kunnen waarborgen, moeten de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen: de ondergrond moet star (niet trillen of veren), draagkrachtig, vrij van verontreinigingen en schadelijke aantastingen zijn. Eventuele oneffenheden en openingen of scheuren moeten worden vereffend.

Privacyverklaring