wedi GmbH

Procedureoverzicht voor iedereen (23.05.2023)

1 Algemene gegevens over de verantwoordelijke instantie en de procedures

1.1 Naam / firma van de verantwoordelijke instantie

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

1.2 Eigenaar, besturen, directeurs en andere met de leiding van de onderneming belaste personen

de heer Fabian Rechlin (directeur)
 
1.3 Coördinator gegevensbescherming, intern

de heer Ingo Rechlin
wedi GmbH
Tel.: +49 (0) 2572/156-150
E-mail: ingo.schlemper@wedi.de

1.4 Contactpersoon gegevensbescherming, extern

Lars Hille, Contactpersoon gegevensbescherming
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
TÜV Rheinland Group
Tel.: +49 (0) 201-63496-108
E-mail: lars.hille@de.tuv.com

1.5 Hoofd Gegevensverwerking

de heer Ingo Schlemper
wedi GmbH
Tel.: +49 (0) 2572/156-150
E-mail: ingo.schlemper@wedi.de

1.6 Oormerking van de gegevensregistratie, -verwerking of het -gebruik

Belangrijkste gebruiksdoel is de afwikkeling van klantentransacties. Bijkomende doelen zijn Personeels-, leverings- en vertegenwoordigers-en belangstellendenadministratie

1.7 Beschrijving van de betreffende persoonsgroepen en de desbetreffende gegevens of gegevenscategorieën

Klantenadministratieprocedures-
Personeelsadministratieprocedures
Leveranciersadministratieprocedures
Vertegenwoordigersadministratieprocedures
Belangstellendenadministratieprocedures
Afrekeningsprocedures

1.8 Ontvangers of ontvangerscategorieën aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld

- publieke instanties in gevallen van bovengeschikte rechtsvoorschriften
- interne instanties
- Dienstverleners
- externe instanties voor de vervulling van de onder 1.6 genoemde doelen

1.9 Regeltermijnen voor de schrapping van de gegevens

De schrapping van de gegevens geschiedt na afloop van de wettelijke, statutaire of contractuele archiveringstermijnen. Indien gegevens niet in deze categorieën vallen, worden zij geschrapt als de onder 1.6 genoemde doelen komen te vervallen.

1.10 Geplande gegevensoverdracht naar het buitenland

ja

2 Informatie over de juridische basis

Conform § 4g lid 2 zin 2 van de Duitse wet persoonsgegevens BDSG stelt de contactpersoon gegevensbescherming de gegevens volgens § 4e zin 1 nr. 1-8 Duitse wet persoonsgegevens BDSG op verzoek iedereen op een adequate wijze ter beschikking.

3 Begripsbepaling

Procedure is een bundeling van bewerkingen die via een door de verantwoordelijke vastgelegd oormerk verbonden is (toelichting inzake art. 18 EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens). Procedureoverzicht is het te publiceren overzicht voor iedereen (§ 4e zin 1 nr. 1-8 BDSG). Dat wil zeggen dat iedere verantwoordelijke instantie die persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, een overzicht van geautomatiseerde procedures moet bijhouden (procedureoverzicht)

De procedures voor geautomatiseerde verwerkingen vallen volgens § 4d lid 1 BDSG onder de meldplicht. Aangezien een procedure uit meerdere verwerkingen resp. verwerkingsgroepen bestaat, kan het wettelijk volgens § 4d lid 6 zin 2 BDSG op te maken overzicht ten behoeve van de voorafgaande controle met de gegevens volgens § 4e zin 1 nr. 1-9 BDSG en de gegevens volgens § 4g lid 2 BDSG over de toegangsgerechtigde personen als verwerkingsoverzicht worden omschreven. Het verwerkingsoverzicht fungeert als werkbasis voor de contactpersoon gegevensbescherming.

Het begrip 'geautomatiseerde persoonsgerelateerde verwerking' is volgens § 3 lid 2 BDSG 'de verzameling, verwerking of het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van gegevensverwerkingssystemen'.


Privacyverklaring