Abdichtung im Bad

10 jaar fabrieksgarantie

Op alle producten vermeld in de prijslijst wordt 10 jaar fabrieksgarantie verleend. De actuele garantievoorwaarden vindt u op de betreffende productpagina's.

Waaraan moet worden voldaan?

De garantie geldt voor alle artikelen in de prijslijst, inclusief actieprijsartikelen die in de prijslijst worden beschreven.

Garantieprestaties:

  • Gratis vervanging van het defecte product.
  • Vergoeding van de gedocumenteerde en noodzakelijke uitgaven voor de kosten van de herstelmaatregelen, tot een maximum van €20.000 per schadegeval en een maximum van €40.000 per opdracht.
  • Vergoeding van materiële schade aan derden (met uitzondering van vergoeding van financiële verliezen, zoals winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van productiekosten).
  • De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke verwerker.

Overige voorwaarden:

  • De producten moeten volgens de montagehandleiding van de fabrikant wedi worden geïnstalleerd.
  • Schade moet onmiddellijk schriftelijk aan vertrieb@wedi.de worden gemeld.

(Versie 4)

Privacyverklaring