Regalblende

15 jaar wedi experts PRO-garantie

De wedi experts PRO-garantie van 15 jaar wordt verleend op de installatie van een wedi doucheruimte. Deze garantie wordt alleen geboden aan gecertificeerde wedi-speciaalzaken. De aanspraak op garantie komt pas tot stand na schriftelijke toestemming van wedi. De toestemming vindt plaats in het kader van de vastgelegde procedure van het garantiecontract.

Waaraan moet worden voldaan?

De minimumvereiste voor de 15 jaar wedi experts PRO-garantie is dat de doucheruimte een gelijkvloerse douche van wedi heeft en dat alle aan water blootgestelde oppervlakken in de douche (wanden, nissen, zittingen, planken, ...) met afdichtingen van wedi (BA, Subliner Dry of Dry & Flex of wedi 520) worden uitgevoerd. De aansluitpunten en doorvoeringen moeten met de systeemcomponenten van wedi (afdichtband, afdichthoeken, manchetten) worden afgedicht. Het ontwerp is gebaseerd op het gegevensblad van de centrale vereniging van de Duitse bouwindustrie (ZDB).

Systeemcomponenten - wedi doucheruimte (voorbeeld)

 • Douche-element incl. afvoersysteem (bijv. wedi Fundo Plano)
 • Wandafdichting van de direct aangrenzende wandoppervlakken van de Fundo.
  • BA incl. verlijming met wedi 610
  • Subliner Dry of Dry & Flex
  • wedi 520
 • Doorvoeringen voor buizen worden afgedicht met een afdichtingsmanchet en wedi 610.
 • Vloerafdichting in de randzones (afdichtset, afdichtband, afdichthoeken)

Overige voorwaarden:

 • De producten moeten volgens de montagehandleiding van de fabrikant wedi worden geïnstalleerd.
 • Schade moet onmiddellijk worden gemeld.
 • Het object moet vooraf worden aangemeld en de benodigde documenten moeten conform de garantieovereenkomst worden ingevuld en naar wedi worden gestuurd.

Garantieprestaties:

 • De producteigenschappen en prestaties die onder de garantie vallen, vindt u op de desbetreffende productpagina's.
 • Kosteloze vervanging van het defecte product.
 • Vergoeding van gedocumenteerde en noodzakelijke uitgaven voor de kosten van de herstelmaatregelen tot een maximum van € 20.000 per schadegeval en een maximum van € 40.000 per opdracht.
 • Vergoeding van materiële schade aan derden (met uitzondering van vergoeding van financiële verliezen, zoals winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van productiekosten).

De termijn bedraagt 15 jaar, ingaande op de dag van de oplevering van het werk, maar niet langer dan 15,5 jaar na de levering.

De garantie is beperkt tot de opdrachtgever en de oorspronkelijke verwerker.

(Versie 4)

Privacyverklaring