Regalblende

Wat omvat het wedi-systeem?

Het wedi-systeem omvat het complete assortiment van wedi-producten dat nodig is voor het ontwerpen en afdichten van vochtige ruimtes. De focus ligt daarbij op de afdichting van de benodigde oppervlakken van de hele vochtige ruimte.

Onderscheid tussen wettelijke garantie en fabrieksgarantie

wedi biedt 10 jaar garantie op alle wedi-producten die in de wedi-prijslijst staan ​​vermeld. wedi biedt hierbij een vrijwillige garantie die verder gaat dan de wettelijke garantieaanspraken.

Wettelijke garantie

“Garantie” of “aansprakelijkheid voor gebreken” verwijst naar de wettelijke voorschriften waarop een klant een beroep kan doen als de door hem gekochte goederen gebreken vertonen, op voorwaarde dat het gebrek al bestond op het moment van de verkoop. Dit geldt ook voor verborgen gebreken.

Fabrieksgarantie

De “fabrieksgarantie” is geen garantie, maar eerder een vrijwillige verklaring van de garant (fabrikant of verkoper) voor een specifiek geval en wijkt daarmee geheel af van de wettelijk geregelde garantie.

De individuele duur van de toegekende garantie wordt aan de garantieverstrekker zelf overgelaten. Er is geen maximumgrens - voor zover de toegezegde garantie ongeveer overeenkomt met de te verwachten levensduur van het betreffende product.

Meer informatie over de wedi-garantie vindt u op de volgende pagina's:

(Versie 4)

Privacyverklaring