Erfahren Sie mehr
wedi Vapor 85

wedi Vapor 85

„Til hyppigt benyttede vådrum.“

Produktinformation

wedi Vapor 85 er både et pladeformet tætningssystem og en byggeplade med konstruktive, dampbremsende egenskaber. På grund af den baneformede dampbremse, som påføres på fabrikken, og den høje Sd-værdi på 92 m er den perfekt egnet til rum med høj luftfugtighed.

wedi byggepladen Vapor 85 består af blå ekstruderet polystyrol- hårdskum (XPS), der er armeret på begge sider med lkalibestandigt glasfibervæv belagt med kunststofbehandlet mørtel, som er monteret med en baneformet dampspærre på indvindige side.

  • Til rum med forhøjet luftfugtighed
  • Til væganvendelser
  • Vandtæt, dampspærrende og varmeisolerende

Tekniske egenskaber wedi Vapor 85


Tykkelse 12,5 mm; 20 mm
Dampspærre (polyethylenfolie med specialfiber laminering) 0,51 mm
Ækvivalent luftlagstykkelse, sd-værdi (baneformet dampspærre) 92 m
Vanddampdiffusionsmodstand (μ) DIN EN 1931 (baneformet dampspærre) 170.000
Vanddampoverføring gennem modstand Z-værdi (baneformet dampspærre) 555,64 GPa • m² • s/kg
1,54 • 109 m² • s/kg
Vanddampoverføring gennem modstand (baneformet dampspærre) 4.065.287 s/m
Brandadfærd ved byggematerialer EN 13501, byggematerialeklasse E
Trækstyrke 0,27 N/mm²
Lineær varmeudvidelseskoefficient 0,02 mm/mK

Tekniske egenskaber råskum

Langtidstrykspænding (50 år) ≤ 2 % stukning EN 1606 0,08 N/mm2
Trykstyrke eller trykspænding ved 10 % stukning EN 826 0,25 N/mm2
Tilhørende elasticitetsmodul EN 826 10 – 18 N/mm2
Varmeledningsevne EN 13164 0,036 W/mK
Trækstyrke EN 1607 0,45 N/mm2
Forskydningsstyrke EN 12090 0,2 N/2
Forskydningsmodul EN 12090 7 N/2
Massefylde EN 1602 32 kg/m3
Vanddampdiffusionsmodstandstal (μ) EN 12086 100
Vandabsorption ved langvarig nedsænkning EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%
Kapillaritet 0
Lineær varmeudvidelseskoefficient 0,07 mm/mK
Temperaturgrænser -50°C / +75°C
Brandadfærd EN 13501 E
Drivmiddel kuldioxid GWP-værdi 1

Produktstørrelser

Bestillingsnummer Betegnelse L x B x tykkelse
010702012 wedi Vapor 85 byggeplade med dampspærre 2.500 × 600 × 12,5 mm
010702020 wedi Vapor 85 byggeplade med dampspærre 2.500 × 600 × 20 mm
010702912 wedi Vapor 85 byggeplade med dampspærre 2.500 × 900 × 12,5 mm
010702920 wedi Vapor 85 byggeplade med dampspærre 2.500 × 900 × 20 mm

Anwendungsbereiche wedi Vapor 85

wedi byggeplade Vapor 85, er et pladeformet tætningssystem og byggeplade med konstruktive og dampspærrende egenskaber, som kan monteres på massive vægge og stolpekonstruktioner som indeholder organisk materiale. Pladens særlige egenskaber gør den egnet til en lang række formål:

• Som base for puds og fliser af enhver slags
• Som vedhæftning for enhver standard puds eller modificeret fliser klæber på cement basis og andre materialer
• Dampspærre
• Effektiv varmeisolering
• Tætning i forbindelse med flise- og pladebelægninger på vægflader

Oplysninger om forarbejdning, udførelse af tætning samt krav til undergrunden fremgår af „Anvendelsesretningslinjer for wedi byggeplade Vapor 85“.

Persondataerklæring