Erfahren Sie mehr
Sanwell vægelement

Sanwell vægelement

„Ekstrem stabil, med integreret niche“

Produktinformation

Det stabile vægelement med integreret niche egner sig ideelt, når den skal bruges som brusebadsskillevæg. Den er nem at indbygge, og fliserne kan lægges direkte på. Hele elementet og nicheformatet af Sanwells vægelementer kan tilpasses individuelt.
Sanwells vægelementer med en bredde på hhv. 800 mm eller 1200 mm inkl. indbygget niche er ideelle som fritstående vægge.
Da de består af et vandafvisende polystyrol-hårdskum, er de særdeles velegnede som skillevægge i brudebade. Det er ikke længere nødvendigt at lave dyre konstruktioner og tætninger.

Overblik over alle fordele

Tekniske egenskaber Sanwell vægelementTekniske egenskaber - Hårdt skum

Langtids trykspænding (50 år) < 2% sammentrykning EN 1606 0,08 N/mm²
Trykfasthed eller trykspænding ved 10% sammentrykning EN 826 0,25 N/mm²
Dertil hørende elasticitetsmodul EN 826 10 –18 N/mm²
Specifik varmeledningsevne EN 13164 0,036 W/mK
Trækstyrke EN 1607 0,45 N/mm2
Forskydningsbæreevne EN 12090 0,2 N/mm²
Forskydningsmodul EN 12090 7 N/mm²
Tæthed EN 1602 32 kg/m³
Vanddampdiffusionsmodstandstal (μ) EN 12086 100
Vandoptagelse ved langtidsdykning EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%
Kapillaritet 0
Lineær varmeudvidelseskoefficient 0,07 mm/mK
Temperaturgrænser -50°C / +75°C
Brandadfærd EN 13501 E
Drivmiddel kuldioxid GWP-værdi 1

Produktstørrelser

Bestillingsnummer Betegnelse Vægelement / Niche
041701100 wedi Sanwell mægelement XL, med Niche 30/60 2500 x 900 x 100 mm
334 x 634 x 90 mm
041701101 wedi Sanwell mægelement XXL, med Niche 30/60 2500 x 1200 x 100 mm
334 x 634 x 90 mm

Anvendelsesområde Sanwell vægelement

Sanwell vægelementer med en bredde på hhv. 900 mm og 1200 mm inkl. indbygget niche er ideelle, når de skal bruges som fritstående vægge.

Persondataerklæring