Erfahren Sie mehr
Mensolo-L/-U

Mensolo-L/-U

"Praktiske præfabrikerede elementer til hyldeløsninger og rørinddækning."

Produktinformation

  • Præfabrikerede L og U byggeplader i 20 mm tykkelse. Fremstillet af hårdt skum af ekstruderet polystyren og forstærket med glasfibervæv på begge sider og coated med polymermodificeret mørtel.
  • Den blå XPS-kerne er 100 % vandtæt og forbliver funktionsdygtig.
  • abP*: byggepladernes stødsamlinger kan tætnes 100 % ved at anvende wedi 610. Da yderligere tætning ikke er nødvendig, øges sikkerheden og der opnås dermed en kortere lægningstid.
  • Cementoverfladen danner et godt vedhæftningsunderlag. Ikke mindst på grund af glasfibervævets vedhæftningsstyrke.
  • Alle byggepladesystemerne har fantastiske, varmeisolerende egenskaber.

Overblik over alle fordele

Teknisk data - Byggeplade


Lydisolering DIN EN ISO 140-3 (ved en pladetykkelse på 12,5 mm) RW, P 23 dB
Brandadfærd EN 13501 E
Bøjningsbelastning i overensstemmelse med DIN 53293 3900 kPa (middelværdi)
Vedhæftningsstyrke 0,28 N/mm2
Vægt: wedi byggeplade (1250 x 600 x 4 mm)
wedi byggeplade XXL (2500 x 1200 x 50 mm)
2,7 Kg
13,8 Kg
Linær varmeudvidelseskoefficient 0,017 mm/(mK)


Tekniske egenskaber - Hårdt skum

Langtidstrykspænding (50 år) ≤ 2 % stukning EN 1606 0,08 N/mm2
Trykspænding eller -styrke ved 10 % stukning EN 826 0,25 N/mm2
Tilhørende elasticitetsmodul EN 826 10 - 18 N/mm2
Varmeledningsevne EN13164 0,036 W/mK
Trækstyrke EN 1607 0,45 N/mm2
Forskydningsstyrke EN 12090 0,2 N/mm2
Forskydningsmodul EN 12090 7 N/mm2
Massefylde EN 1602 32 kg/m3
Vanddampdiffusionsmodstand(μ) EN 12086 100
Vandabsorption ved langvarig nedsænkning EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%
Kapillaritet 0
Linær varmeudvidelseskoefficient 0,07 mm/mK
Temperaturgrænser -50°C / +75°C
Brandadfærd EN 13501 E
Drivhusgas, kuldioxid, GWP-værdi 1

Produktstørrelser

Bestillingsnummer Betegnelse L x B x tykkelse
074300091 wedi Mensolo-L vinkelelement 2500 / 150 x 150 mm
074300092 wedi Mensolo-L vinkelelement 2500 / 200 x 200 mm
074300093 wedi Mensolo-L vinkelelement 2500 / 300 x 300 mm
074300094 wedi Mensolo-L vinkelelement 2500 / 200 x 400 mm
074300691 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 / 150 x 150 mm
074300692 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 / 200 x 200 mm
074300693 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 / 300 x 300 mm
074300694 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 / 200 x 400 mm
074300695 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 x 200 x 200 mm
074300696 wedi Mensolo-L vinkelelement 2600 x 150 x 300 mm

Anvendelsesområder - Mensolo-L/-U

  • De L- og U-formede byggeplader, som kan anvendes til mange forskellige områder. De anvendes ofte til hyldeløsninger og rørinddækning, som kan dækkes med fliser, puds eller maling
Persondataerklæring